[tintuc] Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/05/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là văn bản rất quan trọng vào giai đoạn Hà Nội đang vào độ phát triển cao điểm. Đây là “liều thuốc” nặng đô rất đúng lúc tạo nên sự hứng khởi tiếp thêm động lực cho người dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch đến năm 2030. Giai đoạn 2020-2030 là giai đoạn hoàn thành chi tiết các dự án dân sinh như các khu biệt thự, shophouse Avenue Garden.

Nhà hát lớn Hà Nội 

Mục tiêu đến năm 2030:  

Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Đây là mục tiêu tổng quát, lớn thể hiện vị thế của Hà Nội trong khu vực như đồng bằng sông Hồng và kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cũng như trong cả nước, là một trong những đầu tầu thúc đẩy hội nhập kinh tế với các nước trên thế giới. Thủ đô Hà Nội ngoài hướng đến sự đồng bộ, hiện đại thì yếu tố giữ gìn được bản sắc, văn minh, văn hiến cũng là mục tiêu hàng đầu. Một Hà Nội đại diện cho tinh hoa văn hóa của Việt Nam, cho nền văn hiến ngàn đời của người Thăng Long xưa luôn được được bảo tồn, lưu giữ. Các khu dân cư, nhất là các khu đô thị mới như biệt thự, shophouse Avenue Garden càng phải nắm rõ mục tiêu trọng yếu này.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026 - 2030 tăng 8,0 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD.

Mục tiêu của sự phát triển không chỉ nằm ở cơ sở hạ tầng, văn hóa mà còn hướng đến giá trị cao nhất là phục vụ người dân Thủ đô. Một trong những yếu tố đó là thu nhập bình quân chung của người Hà Nội phải cao hơn thu nhập bình quân của cả nước, năm 2030 vào tầm 12.000 – 13.000 USD, ngang bằng với nhiều nước có mức thu nhập khá trên thế giới.

Mục tiêu định hướng đến năm 2045.

Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Một Hà Nội xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, một Hà Nội vừa thể hiện được khí và lực mới của một đất nước đang lên, vừa thể hiện được giá trị của truyền thống, lịch sử, văn hiến của kinh kì ngàn năm. Bất kỳ người Hà Nội nào dù là ở các phố, làng cũ hay các khu mới như biệt thự, shophouse Avenue Garden luôn phải tự hào, không ngừng phát triển góp phần vào xây dựng Hà Nội ngày một tươi đẹp hơn.

 [/tintuc]