[tintuc] Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/05/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Nghị quyết có nêu rõ những vấn đề làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những hạn chế đó. Đồng thời đưa ra các giải pháp chỉ đạo kịp thời để Hà Nội xứng tầm là Thủ đô của cả nước văn hiến, văn minh, hiện đại. Những nội dung này rất quan trọng trong việc hoàn thiện quy hoạch phát triển Hà Nội đến năm 2030, là điểm nhấn để các dự án như biệt thự, shophouse Avenue Garden phát huy được giá trị trong công cuộc kiến thiết Thủ đô. Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chí trị có những điểm nào lưu ý? Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng nội dung quan điểm cụ thể:

Dự án Avenue Garden 

Thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Trong đó, các khu đô thị mới, khu dân cư mới như biệt thự, shophouse Avenue Garden đóng vai trò rất quan trọng trong việc thay đổi bộ mặt đô thị Hà Nội.

Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước"; là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; kết hợp hài hoà phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hoá với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, trong đó văn hoá, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô.

Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Với những quan điểm chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt cùng với phát triển quy hoạch Thủ đô đang vào giai đoạn quan trọng nhất hình thành diện mạo, đi vào hoàn thiện chi tiết từng dự án cụ thể như các khu dân cư biệt thự, shophouse Avenue Garden. Một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.

Công ty Cổ phần phát triển SJK Việt Nam, đơn vị chuyên tư vấn đầu tư, các dự án bất động sản Tây Hồ, Tây Thăng Long. Chi tiết liên hệ 085.989.3555 hoặc 0987.429.748

[/tintuc]

Trân trọng!