[tintuc]
Khi thi hoàn thiện nội thất nhà ở vì nhiều lý do mà chủ nhà hoặc chủ nhà cho thuê shophouse Embassy Garden mà khách thuê hoàn thiện ảnh hưởng đến hộ gia đình khác hoặc khu vực chung gây thiện hại cho các đối tượng này thì cần phải có sự đảm bảo cho việc xử lý khi sự cố xảy ra vì vậy cần khoản tiền cọc thi công, sửa chữa, bồi thường thiệt hại và được quy định trong hợp đồng mua bán, sổ tay cư dân, sổ tay hướng dẫn thi công.
cho thuê shophouse Embassy Garden
Khu Embassy Garden 
Thông tin tham khảo: 

Trường hợp hồ sơ thi công, cải tạo công trình đề xuất được chủ đầu tư/ban quản lý chấp thuận bằng văn bản, trước khi bắt đầu công trình đã được phê duyệt, chủ căn nhà phải nộp cho Ban quản lý một khoản tiền đặt cọc hoàn thiện để bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt và thực hiện các quy định của sổ tay hướng dẫn thi công cải tạo nhà ở và nội quy quản lý khu nhà ở. Tiền cọc được quy định như sau:
- Đối với căn nhà đã đặt cọc số tiền 200.000.000 VNĐ theo hợp đồng mua bán với chủ đầu tư thì số tiền này chính là tiền đặt cọc hoàn thiện cho việc thi công, cải tạo căn nhà.
- Những trường hợp sau sẽ được yêu cầu đóng khoản tiền đặt cọc hoàn thiện mới là 100.000.000 VNĐ:
+ Đối với các căn nhà được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc thi công cải tạo căn nhà đúng với thời hạn và đã được hoàn trả khoản tiền đặt cọc hoàn thiện nhưng vẫn có nhu cầu đăng ký thi công bổ sung, phát sinh thì cần đóng khoản tiền đặt cọc hoàn thiện mới hoặc:
+ Sau thời gian hết hiệu lực khoản tiền đặc cọc hoàn thiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán giữa hai bên và chủ sở hữu các căn nhà vẫn chưa hoàn thành công việc sửa chữa và hoàn thiện nhà ở (cho tiết tại hợp đồng mua bán giữa chủ đầu tư và chủ căn nhà), trong trường hợp các căn nhà muốn thực hiện việc thi công, cải tạo căn nhà sẽ phải nộp khoản tiền đặt cọc hoàn thiện mới.
- Khoản tiền đặt cọc hoàn thiện được dùng để thanh toán cho:
+ Các hư hại hoặc nhiễm bẩn (nếu có) xảu ra cho các công trình tiện ích công cộng, tài sản của cư dân hoặc bên thứ ba bất kỳ trong thời gian thực hiện thi công
+ Các khoản phát sinh khác (nếu có) do việc tuân thủ không đúng và đầy đủ các nội dung nêu tại sổ tay hướng dẫn thi công, nội quy quản lý khu nhà ở
+ Chi phí mà chủ đầu tư/ban quản lý phải chi trả phát sinh do khiếu nại pháp lý của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào liên quan đến việc thi công của căn nhà;
+ Trường hợp khoản tiền đặt cọc hoàn thiện không đủ để thanh toán, chủ căn nhà có trách nhiệm nộp bổ sung và đảm bảo duy trì khoản tiền đặt cọc hoàn thiện như vậy trong thời gian thực hiện thi công.
Các chủ nhà hoàn thiện và chủ nhà cho thuê shophouse Embassy garden để kinh doanh hết sức chú các quy định này để thực hiện cho chính xác nhất.
Chúng tôi chuyên cung cấp mặt bằng, cho thuê biệt thự, cho thuê shophouse embassy garden với nhiều sản phẩm khác nhau từ tầng 1 đến cả nhà hoặc cho thuê hoàn thiện hoặc cho thuê thô, rất mong muốn được sự quan tâm, hợp tác cùng quý khách hàng.
Chi tiết vui lòng liên hệ Mr Hoàng Embassy đt: 0987.429.748

[/tintuc]