[tintuc]
Khi thi công hoàn thiện căn nhà ở thì không chỉ ban quản lý, chủ đầu tư, nhà thầu mà bản thân chủ nhà cũng là nhân tố quan trọng nhất trong việc thực hiện đúng quy định của khu. Khi chủ nhà nắm bắt được hết các vấn đề kết nối với ban quản lý và chỉ đạo nhà thầu mới được sát sao. Khi hoàn thiện, đi vào vận hành thì công tác cho thuê shophouseembassy garden mới được thuận lợi.
cho thuê shophouse embassy garden
Dự án Embassy Garden 
Thông tin tham khảo: 

Trách nhiệm của chủ căn nhà gồm những vấn đề nào:
- Chủ căn nhà phải điền đầy đủ thông tin và nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thi công theo mẫu có sẵn cho ban quản lý tối thiểu 07 ngày trước khi thi công. Hồ sơ xin gửi về văn phòng ban quản lý khu nhà ở embassy garden trong giờ làm việc.
- Công việc thi công chỉ được thực hiện sau khi chủ đầu tư/ban quản lý chấp thuận bằng văn bản
- Chủ căn nhà có trách nhiệm tuân thủ và đảm bảo nhà thầu thi công/người tham gia vào quá trình thi công tại căn nhà tuân thủ đúng và đầy đủ
+ Sổ tay hướng dẫn thi công cải tạo căn nhà và các quy định, hướng dẫn thi công khác do chủ đầu tư/ban quản lý ban hành vào từng thời điểm
+ Nội quy quản lý khu nhà ở được ban hành vào từng thời điểm
- Chủ căn nhà phải tự chịu trách nhiệm về các hoạt động thi công và các vi phạm của các nhà thầu/công nhân thi công/người khác. Theo đó nếu có bất kỳ vi phạm, thiệt hại nào đó phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thi công, chủ căn nhà phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường, sửa chữa, khắc phục và có các chế tài khác theo sổ tay hướng dẫn thi công cải tạo nhà ở này hoặc nội quy quản lý khu nhà ở cũng như các quy định khác của pháp luật việt nam
- Chủ căn nhà sẽ chịu trách nhiệm về tư cách của công nhân thi công cho căn nhà của mình và phải gửi cam kết theo mẫu quy định cho ban quản lý.
- Chủ căn nhà phải đảm bảo việc thi công tại căn nhà có đầy đủ giấy phép của các cơ quan nhà nước liên quan (nếu pháp luật Việt Nam quy định), đồng thời chủ căn nhà phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các cơ quan quản lý về việc thi công và các nghĩa vụ với cơ quan nhà nước (bao gồm cả nghĩa vụ tài chính) phát sinh từ việc thi công đó.
Chủ nhà khi tự hoàn thiện căn nhà hay cho thuê shophouse embassy garden để khách hàng tự hoàn thiện thì đều phải nắm bắt được hết các nội dung này để biết được trách nhiệm của mình tới đâu hướng dẫn nhà thầu cụ thể.
Chúng tôi chuyên cho thuê mặt bằng, biệt thự, cho thuê shophouse embassy garden với nhiều phương án, nhiều giải pháp đa dạng cho khách hàng.
Chi tiết liên hệ Mr Hoàng Embassy, đt: 0987.429.748

----cho thuê shophouse embassy garden, cho thuê mặt bằng embassy garden, cho thuê biệt thự embassy garden ----

[/tintuc]