[tintuc]
TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG ÁN CHO THUÊ SHOPHOUSE EMBASSY GARDEN TÂY HỒ TÂY THÁNG 9/2019
Tổng hợp các phương án cho thuêshophouse Embassy Garden kđt Tây Hồ Tây tháng 9/2019. Các phương án thuê tầng 1 để kinh doanh đang được tìm kiếm rất nhiều, phương án thuê mặt đường 15m để làm văn phòng, hàng ăn đang chiếm thị phần lớn. Mặt đường lớn đã nhiều đơn vị đến khảo sát đặt vấn đề.
 
cho thuê shophouse Embassy Garden
Dự án Embassy Garden 
STT
KÝ HIỆU LÔ NHÀ
DT TẦNG 1
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN
GHI CHÚ
1.       

LK.A01
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
2.       
LK.A02
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
3.       
LK.A03
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
4.       
LK.A04
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
5.       
LK.A05
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
6.       
LK.A06
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
7.       
LK.A07
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
8.       
LK.A08
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
9.       
LK.A09
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
10.  
LK.A10
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
11.  
LK.A11
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
12.  
LK.A12
75,0
300,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
13.  
LK.B01
76,2
304,8
Cho thuê tầng 1, 2 shophouse Embassy Garden
14.  
LK.B02
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
15.  
LK.B03
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
16.  
LK.B04
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
17.  
LK.B05
72,0
288,0
Đã Cho thuê mặt bằng kinh doanh Embassy Garden
18.  
LK.B06
72,0
288,0
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Embassy Garden (cho thuê tầng 1, 2 shophouse embassy garden)
19.  
LK.B07
72,0
288,0
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Embassy Garden (cho thuê tầng 1, 2 shophouse embassy garden)
20.  
LK.B08
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
21.  
LK.B09
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
22.  
LK.B10
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
23.  
LK.B11
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
24.  
LK.B12
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
25.  
LK.B13
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
26.  
LK.B14
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
27.  
LK.B15
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
28.  
LK.B16
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
29.  
LK.B17
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
30.  
LK.B18
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
31.  
LK.B19
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
32.  
LK.B20
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
33.  
LK.B21
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
34.  
LK.B22
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
35.  
LK.B23
72,0
288,0
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Embassy Garden (cho thuê tầng 1, 2 shophouse embassy garden)
36.  
LK.B24
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
37.  
LK.C01
97,3
389,2
Cho thuê shophouse Embassy Garden
38.  
LK.C02
96,5
386,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
39.  
LK.C03
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
40.  
LK.C04
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
41.  
LK.C05
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
42.  
LK.C06
97,2
388,8
Cho thuê shophouse Embassy Garden
43.  
LK.C07
105,6
422,4
Cho thuê shophouse Embassy Garden
44.  
LK.C08
74,4
297,6
Đã cho thuê shophouse embassy garden
45.  
LK.C09
74,4
297,6
Đã cho thuê shophouse embassy garden
46.  
LK.C10
74,4
297,6

47.  
LK.C11
74,4
297,6
Đã cho thuê shophouse embassy garden
48.  
LK.C12
74,4
297,6
Đã cho thuê shophouse embassy garden
49.  
LK.C13
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
50.  
LK.C14
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
51.  
LK.C15
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
52.  
LK.C16
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
53.  
LK.C17
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
54.  
LK.C18
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
55.  
LK.C19
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
56.  
LK.C20
72,0
288,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
57.  
LK.C21
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
58.  
LK.C22
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
59.  
LK.C23
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
60.  
LK.C24
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
61.  
LK.C25
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
62.  
LK.C26
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
63.  
LK.C27
72,0
288,0
Cho thuê shophouse Embassy Garden
64.  
LK.C28
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
65.  
LK.C29
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
66.  
LK.C30
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
67.  
LK.C31
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
68.  
LK.C32
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
69.  
LK.C33
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
70.  
LK.C34
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
71.  
LK.C35
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
72.  
LK.C36
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
73.  
LK.C37
74,4
297,6
Cho thuê shophouse Embassy Garden
74.  
LK.C38
91,5
366,0
Đã cho thuê shophouse embassy garden
75.  
LK.C39
92,7
370,8
Cho thuê shophouse Embassy Garden
76.  
LK.C40
87,6
350,4
Cho thuê shophouse Embassy Garden
77.  
LK.C41
87,6
350,4
Cho thuê shophouse Embassy Garden

Chúng tôi đang cung cấp các giải pháp cho thuêshophouse Embassy Garden Tây Hồ Tây.
Thông tin sẽ được chúng tôi cung cấp liên tục tới quý khách hàng.
Chi tiết vui lòng liên hệ phụ trách cho thuê, mua bán Embassy Garden Mr Ngọc Hoàng, đt: 0987.429.748 [/tintuc]