[tintuc]Điều 21 Luật đất đai 2024 có quy định:

Dự án Avenue Garden 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước.

2. Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của Luật này.

3. Bộ tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đất đai.

4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quản lý nhà nước về đất đai.

5. Chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đát đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định của Luật này.

ở đơn vị hành chính cấp huyện không thành lập đơn vị hành chính cấp xã thì HĐND, UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND cấp xã quy định của Luật này.

Chi tiết vui lòng liên hệ SJK Land 085.989.3555

Chuyên mua, bán, cho thuê biệt thự, shophouse Starlake, Tây Thăng Long, kđt Tây Tựu, Avenue Garden, Sunshine Capital Tây Thăng Long,…

SJK Law: 0962.420.486 - Chuyên các thủ tục về tư vấn đầu tư, thủ tục bất động sản

Thông tin tham khảo: Dự án biệt thự, shophouse Avenue Garden

[/tintuc]