[tintuc]Theo Điều 13 Luật Đất đai 2024 số Quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai được quy định như sau:

Dự án Avenue garden 


1. Quyết định quy hoạch sử dụng đất

2. Quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Quy định hạn mức sử dụng đất gồm hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

4. Quyết định thời hạn sử dụng đất 

5. Quyết định thu hồi đất.

6. Quyết định trưng dụng đất

7. Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

8. Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

9. Công nhạn quyền sử dụng đất

10. Quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất; ban hành bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể.

11. Quyết định chính sách tài chính về đất đai; điều tiết phần giá trị gia tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại.

12. Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với hình thức giao đất, cho thuê đất đất, công nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Chi tiết vui lòng liên hệ SJK Land 085.989.3555

SJK Law: 0962.420.486

Thông tin tham khảo: Dự án biệt thự, shophouse Avenue Garden

[/tintuc]