[tintuc]
Dự án Embassy Garden hiện tại đang trong giai đoạn thi công phần thô (bê tông  - cốt thép), tính đến ngày 13/11/2017 tiến độ của các nhà thầu báo cáo thực tế là đảm bảo, vượt kế hoạch từ 10 - 20 ngày.
Cập nhật một số hình ảnh thực tế tại dự án:
Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 1- HCMCC – Đang lắp cốp pha sàn tầng 3


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 2- HCMCC – Đang lắp cốp pha sàn tầng 2


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Khu vực biệt thự - ZONE A


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Khu vực biệt thự - ZONE A


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 2- HCMCC – Đang lắp cốp pha sàn tầng 2


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 4- HCMCC – Đang lắp cốp  pha, cốt thép móng


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 3- HCMCC – Đổ BT xong móng


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 3- HCMCC – Đổ BT xong móng


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 2- HCMCC – Đang lắp cốp pha sàn tầng 2


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 2- HCMCC – Đang lắp cốp pha sàn tầng 2


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 1- HCMCC – Đang lắp cốp pha sàn tầng 3


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 6- HCCM – Đang đào móng


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 5- HCMCC – Đã phá xong đầu cọc đang đổ BT lót


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 7- HCMCC – Đang đào móng


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 3 – COFICO – Đang vào cốt thép cột T2 (LKC39-LKC41)


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 2 – COFICO – Đang lắp dựng cốp pha sàn T2


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 1 – COFICO – Đang đổ BT cột T3


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân Khu 2 – COFICO – Đang vào cốt thép cột (LKC09-LKC16)


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 2 – COFICO – Đang vào cốp pha móng (LKC07-LKC09)


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 3 – COFICO – Đang đổ BT lót (LKC01-LKC06


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 4 – COFICO – Đang cốp pha, cốt thép móng


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 5 – COFICO – Đang đào móng


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 6 – COFICO – Đang đào móng


Hình ảnh tiến độ dự án Embassy Garden ngày 13-11-2017
Phân khu 7 – COFICO – Đang đào móng

[/tintuc]