[tintuc]
Tiến độ thực hiện dự án Embassy Garden của các nhà thầu thi công đến thời điểm hiện tại vẫn đang theo đúng kế hoạch đưa ra (một số hạng mục đang thi công vượt tiến độ từ 15 - 20 ngày).

Một số công việc như sau: 

-         NHÀ THẦU BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
+ Đổ bê tông lót, đập đầu cọc, lắp dựng cốt thép, coppha, đổ bê tông đài giằng khu biệt thự DLA01- DLA07;
+ Thi công cột  dầm sàn tầng 2, bê tông, coppha dầm sàn tầng 3: LKA01-LKA12;
+ Đổ bê tông dầm sàn, cột tầng 3 LKB03-LKB11; LKB18- LKB24.
+ Lắp dựng coppha, đổ bê tông cột  tầng 1, xây bao móng biệt thự DLC01 đến DLC06;
+ Lấp đất nền khu biệt thự DLC01 đến DLC06; DLB01 – DLB07;
+ Lắp đặt hệ thống giáo ngoài bao quanh công trình khu liền kề LKA01 đến LKB24;
+ Lấp đất hố móng DLC, DLB;
+ Thí nghiệm nén mẫu BT, thí nghiệm đầm nén hên trường, thí nghiệm vật liệu thép về công trình;
-         NHÀ THẦU COFICO
+ Thi công côt thép, coppha dầm sàn tầng 2, bê tông cột tầng 2 LKC09-LKC16; LKC37-LK.C41;
+ Thi công, dầm sàn tầng 2, cột tầng 2, dầm sàn tầng 3 LKC29 – LKC36;
+ Thi công cột vách, đổ bê tông dầm sàn tầng 4 LKC17-LKC28;
+ Lấp đất hố móng khu biệt thự DLC, DLB;
+ Thi công xây tường móng khu DLC, DLB;
+ Thí nghiệm nén mẫu BT, thí nghiệm đầm nén hên trường, thí nghiệm vật liệu thép về công trình.

Một số hình ảnh thực tế dự án:

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23-11-2017
Hình ảnh khu liền kề đơn vị thi công Bảo tàng chụp 23-11

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23-11-2017
Mặt bằng khu biệt thự DLB  Đơn vị TC cofico thi công 16h ngày 23-11

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23-11-2017
Mặt bằng khu biệt thự DLC, DLB  Đơn vị TC Bảo Tàng thi công 15h ngày 23-11

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23-11-2017
Hình ảnh khu liền kề đơn vị thi công Bảo tàng chụp 23-11

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23-11-2017
Đào đất sửa nền BT lót

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23-11-2017
Thi công lắp đặt coppha đài giằng móng

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23-11-2017
Lắp đặt cốt thép, coppha sàn tầng 3 (Đơn vị TC Bảo Tàng)

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23-11-2017
Lắp đặt cốt thép, coppha sàn tầng 2 (Đơn vị TC cofico)

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23-11-2017
Đổ bê tông dầm sàn tầng 3 ( Đơn vị TC Bảo Tàng)

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23-11-2017
Cốt thép, coppha dầm sàn tầng 3 Đơn vị thi công cofico

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23-11-2017
Lấp cát, đầm nền hố móng

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23-11-2017
Thí nghiệm vật liệu thép  tại phòng thí nghiệm
Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thông tin của dự án, vui lòng liên hệ hotline: 01234.16.5555.
[/tintuc]