[tintuc]
Ngày 06/10/2017, tại công trường dự án Embassy Garden các nhà thầu thi công đang triển khai các công tác hạ tầng, cơ bản tiến độ đảm bảo. Các công việc đang thực hiện: 
  • Công tác hạ tầng
- Gia công và vệ sinh ván khuôn, cốt thép ga mưa ( phần nắp và miệng ga )
- Bơm thoát nước mặt bằng
- Đổ bê tông nắp ga nước mưa: 06 cái (04m3 BT mác 200#) 
  • Công tác cọc BTCT
- Nén mẫu bê tông cọc M300# 
- San cát tạo mặt bằng 
  • Công tác chuẩn bị mặt bằng công trường
- Thi công hệ thống thu nước cầu rửa xe, khoan nguồn nước thi công. 
  • Công tác thi công móng ( Bảo tàng HCM )
- Đào móng khu Shophouse : 60m3
- Lấy mẫu thép, thí nghiệm kéo thép

Triển khai ép cọc ở khu vực biệt thự

San nền cát tại dự ánVăn phòng ban chỉ huy công trường

Biển cảnh báo nguy hiểm tại công trườngThi công phần móng tại dự án
Cổng công trường


[/tintuc]