[tintuc]
Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 23/10/2017

Tính đến ngày 23/10/2017, phần hạ tầng tại dự án Embassy Garden đã cơ bản được hoàn thiện, phần lắp đặt đường ống thoát nước mưa và nước thải đạt khoảng 95%, đã hoàn thành việc đổ bê tông đáy hố ga thoát nước mưa và nước thải, đổ bê tông và hoàn thiện phần tường hố ga thoát nước mưa và nước thải; tiếp tục triển khai thi công đường nội bộ.

Đối với công việc thi công ép cọc: đã cơ bản hoàn tất phần cọc đối với dãy nhà phố kinh doanh, triển khai ép cọc các lô biệt thự D và F (khối lượng cơ bản đảm bảo tiến độ).

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại dự án, hình ảnh cập nhật ngày 20/10/2017:
Triển khai ép cọc tại các lô biệt thự


Đổ bê tông móng dự án


Công tác chuẩn bị đập đầu cọc khu vực nhà phố kinh doanh


Thi công đường nội bộ

Công nhân của nhà thầu COFICO thi công lắp dựng cốt thép đài móng

Thi công phần móng nhà phố kinh doanh

[/tintuc]