[tintuc]
Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden Tây Hồ Tây ngày 31/8/2017.
Tiếp tục triển khai phần hạ tầng dự án:
- Đào móng đặt ống cống thoát nước, bơm hút nước mặt bằng;
- Gia công lắp dựng ván khuôn cốt thép cọc đại trà;
- Nghiệm thu, đổ bê tông cọc đại trà 100-110 đốt;
- Chuẩn bị vật tư thi công cổng, hàng rào.

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden Tây Hồ Tây ngày 31/8/2017.
Đào đường móng thoát nước hạ tầng
Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden Tây Hồ Tây ngày 31/8/2017.
Đặt ống thoát uPVC D300
Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden Tây Hồ Tây ngày 31/8/2017.
Thí nghiệm nén mẫu bê tôngCập nhật tiến độ dự án Embassy Garden Tây Hồ Tây ngày 31/8/2017.
Đổ bê tông cọc 

Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden Tây Hồ Tây ngày 31/8/2017.
Bảo dưỡng bê tông cọc

[/tintuc]