[tintuc]
Cập nhật tiến độ dự án Embassy Garden ngày 19/9/2017

Hiện tại dự án đang khẩn trương hoàn thiện tổng thể mặt bằng dự án (phần hạ tầng và móng công trình):
  • Đối với công tác mặt bằng công trường:
- Triển khai lắp dựng hàng rào dự án.
- Dịch chuyển hàng rào tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Huyên (tiếp giáp tòa nhà N01T6 và N01T7 Ngoại Giao Đoàn).

  • Công tác ép cọc phần móng công trình:
- Tiến hành giao công cốt thép cọc.
- Nén mẫu bê tông cọc tại nơi sản xuất.
- Tiếp tục triển khai vận chuyển cọc về công trường.

  • Phần hạ tầng:
- Tiếp tục vận chuyển và lắp đặt cống thoát nước tại công trình.
- Lắp đặt cống thoát D600.
- Khơi mương thoát nước và bơm thoát nước
- Nghiệm thu cốt thép và đổ bê tông cầu rửa xe cổng phía Đông; đặt bu lông và đổ bê tông trụ cổng phía Tây (tiếp giáp đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài).

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tại công trường:

Lắp dựng hàng rào và các biển bảng hướng dẫn an toàn lao động tại công trường

Tiếp tục triển khai ép cọc (máy đang ép cọc ở các lô đất giáp đường 60m)

Đo đạc và đặt mốc để ép cọc

Các đường ống thoát nước tiếp tục được tấp kết về công trình

Hạ ngầm đường cống thoát nước

Tập kết cọc và các vị trí

Công nhân đang thi công hoàn thiện hàng rào tạm bao quanh dự án

Hình ảnh máy ép cọcThêm chú thích

Tổng thể dự án từ trên cao nhìn xuống ngày 19/9/2017

Thi công phần cổng vào công trình, đổ bê tông cầu rửa xe cổng phía Đông (tiếp giáp đường 30m)

Đường 60m đã khớp nối một phần ra đường Võ Chí Công

Đầu đường 60m đoạn Võ Chí Công


[/tintuc]